Archive for November, 2008

Kommunikation i organisationer

Thursday, November 6th, 2008

Gæsteforelæsning hos Anne Marie Dinesen

Amd08 Narrativitet

View SlideShare presentation or Upload your own.